Vi har valt att ta ut protokoll från Länsstyrelsen gällande Mölndals Zoo från fem år tillbaka. Vi hade bestämt att även besöka affären så vi åkte dit.

När vi tänkte titta i butiken den 17 mars var det stängt sedan flera dagar.

Den 11 april 2014

Jag läser Länsstyrelsens protokoll istället. Första bunten papper är från den 11 april 2014 och då hade Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer Tiina Pakkannen och Ulf Johansson gjort en kontroll och ägaren Renström är med.

Kontrollen kallas inspektion och gjordes utan att Länsstyrelsen berättat innan att de kommer. Inspektionen är oanmäld på grund av att det vid tidigare tillfällen funnits brister i Renströns djurhållning. Vilka dessa är vet vi inte exakt eftersom det är så pass långt tillbaks som den 13 november 2013.

Flera brister konstateras återigen och jag försöker att hålla mig till hur marsvinen har det.

“Djuren ska ha fri tillgång till vatten hela dygnet. “
28 år. Så länge har Ulf Renström drivit bolaget och inte fattat det mest elementära i skötsel av levande varelser.

 

Avsikt att åtgärda bristerna snarast. Jag tycker extremt illa om alla dessa luddiga uttryck. Snarast? när är det? är det en dag, två dagar eller nästa år? Hur lång tid tar det att diska ett par vattenflaskor och fylla i rent vatten?

 

Denna inspektion gjordes alltså på grund en tidigare anmälan från en privatperson vars anmälan bedömts “befogad” av Länsstyrelsen. Då får den som kontrolleras betala 800:- per timme och tiden som räknas är förarbete på kontoret, restid från Länsstyrelsen till affären, själva kontrollen och adminstrativt efterarbete på kontoret.

Om en väljer att ha en zooaffär för att sälja djur och tillbehör till dem, hade det inte varit billigare, bättre och enklare att sköta djuren?

Den 18 juni 2014

Den 18 juni åker Länsstyrelsen återigen till Mölndals zoo igen utan föranmälan. Tiina Pakkanen och Ylva Wilck träffar ägare Renström igen.

Det luktar starkt av ammoniak, det är smutsigt, gröna vattenflaskor på grund av alger, det finns farliga boendemiljöer och återigen saknas dricksvatten till flera djurarter. Hö eller annan föda saknades helt hos kaninerna. För marsvinen var bolådan för liten och det fanns för lite gömslen för de marsvin som fanns i bollådan.

De föds och blir stora där.

Jag förstår verkligen inte – varför får inte Ulf Renström djurförbud? Det är ganska tydligt att djuren inte sköts och det är oskyldiga varelser som lider. De får inte utrymme som de ska ha och de får alltså inte ens vatten. De har det smutsigt och inget hö eller halm. Lagstiftningen, djurskyddsförordningen som Sverige så ofta skryter om är världens bästa är från början rätt snål när det kommer till utrymme för marsvin. Vi brukar räkna på att marsvinen helst ska ha det dubbla eller mer hos oss.

Kan inte mocka för att det inte går att bli av med skräpsäckar. Ulf Renström är så hjälplös så han kan helt enkelt inte ha hand om andra levande varelser. Varför accepterar myndigheterna sånt här?

Kanske är det faktiskt synd om Renström. Kanske mår han dåligt på riktigt, men likafullt så borde myndigheterna redan här satt stopp för Mölndals zoo. Det finns ingen orsak att acceptera detta. Detta skulle stoppas eventuellt för Renströms skull men framför allt för djuren som är beroende av honom. Jag lider av att ens läsa skiten.

Den 3 juli 2014

Den 3 juli 2014 är det dags igen och nu förelägger Länsstyrelsen Ulf Renström personligen att hålla rent och fyllt i vattenflaskorna, hålla rent hos mössen, ordna gömslen för samtliga marsvin och se till att kaniner och gnagare har gnagmaterial.

Ett föreläggande är ett beslut av en domstol eller en myndighet som ofta innebär att den som beslutet gäller ska göra något. Föreläggandet kan också innebära att den som beslutet gäller ska låta bli att göra något. Ett föreläggande kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar. En annan möjlig följd av att inte följa ett föreläggande kan vara att en ansökan avvisas eller att myndigheten fattar ett beslut som är negativt för den som föreläggandet gäller. Från Wikipedia

Inget hö.

 

Men nu ska han väl förstå? Nu har Länsstyrelsen faktiskt sagt att det är allvar, eller? kanske har de inte det? Jag uppfattar det så men…

Allvar?

 

Jag försöker fortsätta imorrn.

// Irene