Det är glest mellan bloggarna. Det kan ha ett samband med att det roligaste som finns är att sitta och kolla på djur som är friska och ogravida.

170223-doch-fyra

Ogravid är väl egentligen inte ett ord men språket utvecklas ju hela tiden och det jag mest tänker på när jag ser den fina Dorotea är att hon är just det; ogravid.

170223-dorotea-debbie-diana

Denna fotosessionen gick väl så där. Fem som går i olika riktningar är inte det enklaste…

170223-sotisarna

De heter Diana, Debbie, Valentin och Happy, födda på Alla Hjärtans dag den 14 februari.

Jag tror de mår bra.

Bli medlem. Vi inspirerar, engagerar och informerar. För marsvinens bästa.

Bli medlem. Vi inspirerar, engagerar och informerar. För marsvinens bästa.

Om du inte är medlem – Bli medlem

Bli medlem

Vad: Medlemskap i Eragons Marsvin

Varför: För att du gillar marsvin för deras egen skull

Hur: Köp i vår web shop

När: Nu eller när det passar dig

Kostar: 200:- om året
Går till: Eragons arbete för marsvin

Eragons är en liten ideell förening som arbetar för att höja statusen på och för marsvin. Vi vill att marsvin ska behandlas med respekt.

Eragons vill att du noga ska tänka över om du ska skaffa marsvin.

Eragons vill att du ska ge hemlösa ett hem istället för att öka efterfrågan i zooaffär eller bland vårdslösa uppfödare.

Eragons ser zooaffärsavel som hänsynslös avel som bara gynnar människors intresse och aldrig marsvinen.

Eragons ser rasavel som avancerad inavel som bara gynnar människors intresse och aldrig marsvinen.

Eragons ser utställning med marsvin som en aktivitet som gynnar bara människors intresse och aldrig marsvinens.

Eragons öppnar dörren och ger omsorg för de marsvin som andra slutat se, slutat bry sig om och vi lyfter dem till deras rättmätiga plats.

Eragons informerar om den skötsel som marsvin mår bäst av.