BOENDE

HUR SKA MARSVIN BO?

 • Eragons anser att 120x60cm (0,72m²) är att betrakta som ett absolut minimum för två marsvin (eller tre om alternativet är att det tredje marsvinet sätts ensam i en annan bur). Däremot blir marsvinen gladare ju större boende de har och en 120cm-bur är inte en långsiktig boendelösning. Ett tips om du av olika anledningar måste ha bur med galler (annars är t ex en Billy-bokhylla ett utmärkt alternativ till gallerbur) är att sätta ihop två 120cm-burar så att marsvinen kan röra sig fritt mellan dessa.
 • Marsvin är i regel inte särskilt rymningsbenägna, enstaka individer har frihetslängtan men det är inte så vanligt. Det räcker därför med en 25-30cm hög låda för att hindra marsvin från att söka sig utanför buren. Galler behöver användas om något annat djur kan ta sig in om det saknas, annars är det helt onödigt om marsvinen inte hoppar ur lådan.
 • Marsvinens inomhusbur ska ha en hel botten (ej gallergolv) av plast eller trä. Detta ska vara täckt av strömaterial som t ex kutterspån eller halm.
 • En utebur ska erbjuda marsvinen skugga och vindskydd och fungera som ett dagsboende, på natten ska marsvinen vara inomhus eller i ett värmeisolerat boende utomhus som inte andra djur kan ta sig in i.
 • Marsvinen behöver kunna söka skydd i någon typ av gömsle; en liten uppochnedvänd kartong, en kruka eller ett plaströr kan användas.
 • Marsvinen mår bäst om de hålls i en temperatur runt 18-23°C och de är känsliga för värme, vind och direkt solljus.
 • Marsvinen har en bra hörsel och bör därför hållas på platser som inte är för högljudda.
 • Marsvin har stort rörelsebehov och ska därför få möjlighet att springa utanför buren några timmar varje dag, lämpligt är i en enkel hage för att skydda dem från elsladdar och annat som kan vara farligt för dem i hemmiljön.
 • Glöm inte variation. Alla varelser mår bra av trygghet, men även ett mått av variation är viktigt för att livet inte ska bli för enformigt. Byt inredning ibland och möblera om varje gång du storstädar hos marsvinen.
VAD SÄGER LAGEN?
 • Marsvin ska ha en bur med en yta på minst 0,3m² eller minst 0,15m² per djur om de hålls i grupp. Buren får inte ha en sida som är mindre än 0,4m lång och den måste vara minst 0,25m hög.
 • Burbottnen i andra burar än betesburar ska vara täckt med ett för djuren anpassat strömedel.
 • Marsvin ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö.
 • Marsvin ska ha sådan inredning att de kan söka skydd.
 • Marsvin ska ha tillgång till gnagmaterial.

Exempel på burbyggen

Informationsfilmer

Gud älskade fåglar och uppfann träd. Människan älskade fåglar och uppfann burar.

Jacques Deval

Afin de vivre bel et bien