BOENDE

HUR SKA MARSVIN BO?

 • Eragons anser att 120x60cm (0,72m²) är att betrakta som ett minimum för två marsvin. Däremot går det lika bra att ha tre marsvin i en sådan bur, de blir gladare av att ha det lite trängre med en tredje kompis så det är att rekommendera.
 • Marsvin är i regel inte särskilt rymningsbenägna, enstaka individer har frihetslängtan men det är inte så vanligt. Det räcker därför med en 25-30cm hög låda för att hindra marsvin från att söka sig utanför buren. Galler behöver användas om något annat djur kan ta sig in om det saknas.
 • Marsvinens inomhusbur ska ha en hel botten (ej gallergolv) av plast eller trä. Detta ska vara täckt av strömaterial som t ex kutterspån, halm eller tidningspapper.
 • En utebur ska erbjuda marsvinen skugga och vindskydd.
 • Marsvinen behöver kunna söka skydd i någon typ av gömsle; en liten uppochnedvänd kartong, en kruka eller ett plaströr kan användas.
 • Marsvinen mår bäst om de hålls i en temperatur runt 18-23°C och de är känsliga för värme, vind och direkt solljus. Marsvinen ska inte hållas i en temperatur under 10°C.
 • Marsvinen har en bra hörsel och bör därför hållas på platser som inte är för högljudda.
 • Marsvin har stort rörelsebehov och ska därför få möjlighet att springa utanför buren några timmar varje dag, lämpligt är i en enkel hage för att skydda dem från elsladdar och annat som kan vara farligt för dem i hemmiljön.
 • Glöm inte variation. Alla varelser mår bra av trygghet, men även ett mått av variation är viktigt för att livet inte ska bli för enformigt. Byt inredning ibland och möblera om varje gång du storstädar hos marsvinen.
VAD SÄGER LAGEN?
 • Marsvin ska ha en bur med en yta på minst 0,3m² eller minst 0,15m² per djur om de hålls i grupp. Buren får inte ha en sida som är mindre än 0,4m lång och den måste vara minst 0,25m hög.
 • Burbottnen i andra burar än betesburar ska vara täckt med ett för djuren anpassat strömedel.
 • Marsvin ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö.
 • Marsvin ska ha sådan inredning att de kan söka skydd.
 • Marsvin ska ha tillgång till gnagmaterial.

Gud älskade fåglar och uppfann träd. Människan älskade fåglar och uppfann burar.

Jacques Deval

Afin de vivre bel et bien